dominy: sex pogawędki

Pośpieszyłem zapewnić dra B., jak bardzo się wszyscy cieszymy, iż zawdzięczamy temu przypadkowi naszą znajomość, i że po tym, co mi zawierzył, obserwowanie tego improwizowanego turnieju bę dzie dla niego podwójnie interesujące. Klient seks telefonu poruszył się niespokojnie. — Nie, proszę naprawdę nie oczekiwać zbyt wiele. To będzie dla niego tylko próba.... próba, czy ja.