Regulamin

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.
§1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością firmy EZOTERRA Katarzyna Jasińska, ul. Górna 91, 42-274 Aleksandria Pierwsza, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5741977558.

§2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową. 
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane, konieczne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia (w przypadku płatności przelewem).

 

Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

 

§3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została wysłana zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy".

§4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w gotówce (przy odbiorze towaru w siedzibie firmy) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. Klient ma obowiązek uregulowania kwoty za zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
Po anulowaniu zamówienia, wszelkie zarezerwowane produkty zostaną zwolnione i ponownie udostępnione do sprzedaży.


 

 

§5 Procedura reklamacji

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania rzeczy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).
Zwrotu produktów intymnych można dokonać wyłącznie w przypadku, jeśli towar jest oryginalnie zapieczętowany, a jego opakowanie nie jest uszkodzone lub otwarte.

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Ezoterra, ul. Rynek Wieluński 27, 42- 200 Częstochowa wraz z dołączonym formularzem zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

3. Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Ezoterra, ul. Rynek Wieluński 27, 42- 200 Częstochowa wraz z dołączonym formularzem zwrotu.

4. Podstawą do reklamacji jest dokument potwierdzający transakcję.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji  jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny oraz paragon lub faktura. Brak przesłania formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

 
§6 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub
w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

 

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i z wykonywania zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3. Data opublikowania regulaminu 4.05.2021r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl